Substitutionscentrum på plats och vägleder kemisk substitution

Som deltagare på Miljö- och Kemidagarna kommer du både få ta del av kunskap från RISE som driver Substitutionscentrum under föreläsningarna och bland utställarna. 

Både företag och offentlig verksamhet vill arbeta med säkra produkter utan farliga ämnen men kemikaliearbetet kan vara utmanande. Därför är intresset stort för att öka kunskapen både genom forskning och exempel på hur andra verksamheter arbetar med substitution. Ta hjälp på plats med hur ni i er verksamhet kan förbättra ert arbete med den så kallade substitutionsprincipen – hur man ersätter farliga ämnen med säkrare alternativ.

RISE har fått uppdraget av regeringen att starta och driva Substitutionscentrum – en oberoende kunskapspartner till både näringsliv och offentlig sektor. De guidar i arbetet med att identifiera oönskade ämnen och hitta bättre alternativ i allt från produkter till processer. RISE samlar och sprider den forskningsbaserade kunskap som finns inom området. I Sverige är det 32 000 företag som berörs av kemikalielagstiftningen, varav 13 000 är tillverkande företag och 19 000 företag i parti- och detaljhandeln.

 

TILL NYHETSARKIV