Safety first – när arbetsmiljön är i ständig fokus

Ragn Sells har sedan 2015 aktivt jobbat med en säkerhetssatsning. Den innebär bland annat att öka medvetenheten och förståelsen vad gäller säkerhetsarbetet.

Ragn Sells Sofia Blomdal talare

Förändringsresa

Jobbet med avfallshantering kan vara både tungt, stressigt och riskfyllt. För att minska antalet arbetsolyckor och arbetsskador startade Ragn-Sells en förändringsresa som har resulterat i att företaget nu korats till ”Stockholms friskaste företag”. En av framgångsfaktorerna är att de anställda har ökat sin medvetenhet kring risker och rapporterar in arbetsmiljöavvikelser så att dessa kan åtgärdas – innan det sker olyckor.

Föreläsningen

Sofia Blomdal som är arbetsmiljöchef på Ragn-Sells kommer berätta mer om förändringsresan och var de har fokuserat på för att minska olyckorna och stärka det förebyggande arbetet. Hon kommer ge exempel på hur de genom åtgärder, kommunikation, verktyg och ökad kunskap har förändrat beteendet hos medarbetarna samt betydelsen av engagemang i ledningen.

 

TILL NYHETSARKIV