Så skapar du ett större engagemang för de globala hållbarhetsmålen i din verksamhet

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

Arne Wallin på Goodpoint har mer än tjugoårig erfarenhet av miljö och hållbarhetsarbete inom den kemiska industrin. Han har ett stort engagemang för frågor om miljö och hälsa för personer som arbetar och lever med kemikalier runt omkring sig. Under sin föreläsning riktar han sig till alla som tycker att de globala hållbarhetsmålen är viktiga och vill få sina organisationer mer engagerade.

Arne Wallin, Goodpoint

Att skapa engagemang för komplexa frågor är inte alltid lätt. Under presentationen kommer tips för att få personer att förstå och kunna använda hållbarhetsmålen att presenteras.

TILL NYHETSARKIV