Nudging – ett verktyg för hållbara val

Har du hört talas om nudging? Kanske fascinerades du av 2017 års nobelpristagare Professor Richard Thalers forskning om pensionssparande, hälsa och andra vänliga knuffar?

Nudging har under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat som en effektiv metod för att främja beteendeförändring och guida människor i olika valsituationer. En nudge kan beskrivas som en liten vänskaplig knuff i rätt riktning – utan att vara tvingande. Genom att arrangera valsituationen kan man uppmuntra och påminna människor om att göra mer medvetna val och göra det lätt att göra rätt.

Hur kan vi med hjälp av nudging skapa förändring såväl hos individen som för företaget och för samhället i stort? Hur får vi fler att välja mer hållbart? Hur arrangerar vi valsituationer så att det blir lätt att göra rätt? Det är frågor som nudging kan svara på, och en av Sveriges främsta föreläsare och experter i ämnet är Katharina Paoli. Katharina Paoli är ordförande i A Win Win World och initiativtagare till nätverket Nudging Sweden.

Katharina kommer under föreläsningen berätta mer om vad begreppet nudging innebär, ge konkreta exempel på olika framgångscase, lyfta vanliga missuppfattningar kring nudging och visa hur man kan börja tänka för att applicera nudging i praktiken.

Katharina är entreprenör, hållbarhetsrådgivare och professionell föreläsare med en bakgrund som kommunikationsstrateg med fokus på CSR och hållbara städer. Tidigare har hon bland annat arbetat med att främja svensk miljöteknik för Svenska Ambassaden i Peking och Nordic Innovation House i Silicon Valley. Katharina är medlem i Climate Reality Leadership Corps – Al Gore’s globala nätverk av ledare som tagit sig an klimatfrågan.

Katharina Paoli, ordförande i A Win Win World

TILL NYHETSARKIV