Bättre alternativ
– hur kan din verksamhet arbeta med substitution?

Tycker du att det kan vara svårt med substitutionsarbete?
RISE centrumledare på substitutionscentrum, Gudrun Bremle hjälper dig på vägen!

Gudrun Bremle talar på Miljö- och Kemidagarna

RISE har fått uppdraget av regeringen att starta och driva Substitutionscentrum – en oberoende kunskapspartner till både näringsliv och offentlig sektor. Substitutionscentrum guidar i arbetet med att identifiera oönskade ämnen och hitta bättre alternativ i allt från produkter till processer. De samlar och sprider den forskningsbaserade kunskap som finns inom området, bland annat i form av rådgivning, stödmaterial, utbildningar och kompetensförmedling.

Vi är så glada och tacksamma för vår fantastiska Gudrun Bremle, RISE Centrumledare på Substitutionscentrum. Inte nog med att hon återigen leder oss genom konferensen som moderator, hon ska dessutom dela med sig av sin kunskap och lära oss mer om substitution. Hon välkomnar alla att lyssna på hennes föreläsning, Bättre alternativ – hur kan din verksamhet arbeta med substitution?

Dessutom kan du träffa Gudrun och hennes kollegor bland våra utställare och samtala vidare om substitutionsarbetet.

Anmäl dig till Miljö- och Kemidagarna

 

TILL NYHETSARKIV