RISE har fått uppdraget av regeringen att starta och driva Substitutionscentrum – en oberoende kunskapspartner till både näringsliv och offentlig sektor. Substitutionscentrum guidar i arbetet med att identifiera oönskade ämnen och hitta bättre alternativ i allt från produkter till processer. RISE samlar och sprider den forskningsbaserade kunskap som finns inom området, bland annat i form av rådgivning, stödmaterial, utbildningar och kompetensförmedling.

Läs mer om RISE här >

X-FIRE AB arbetar med släckprodukter som har hög släckeffektivitet, återantändingsskydd samt en stark miljöprofil. Företaget håller även i ett flertal utbildningar och kurser bl.a. alternativa släckmetoder.
Hälsa på i vår monter för mer information.

Läs mer om X-Fire här >

DENIOS utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för hantering, förvaring och sanering av kemikalier. Genom försäljning, rådgivning och utbildning är vårt syftet att öka säkerheten för människa, miljö och verksamhet. Varje enskilt företag har enligt miljöbalken och arbetsmiljölagen, ansvar för att utföra tillräckliga skyddsåtgärder för människa och miljö. DENIOS hjälper dig att uppfylla dessa krav.
Vår kunskap – Din säkerhet!

Läs mer om DENIOS här >

Kemikalieinspektionen kommer finnas på plats under Miljö- och Kemidagarna. Ta tillfället i akt och ställ frågor du funderat på.

Läs mer om Kemikalieinspektionen här >

 

 

Attensi är ett norskt bolag som är världsledande i att hjälpa kunder att skapa effektiva upplärning- och träningsprogram baserade på simulering och spelteknik. Nyckeln till att lära sig, oavsett om det är ett nytt IT-system eller att förändra beteendet i organisationen, är träning och upprepning. Attensi levererar lösningar som kombinerar avancerad 3D-modellering med personalutbildning i verkliga situationer som involverar mänsklig interaktion, smarta telefonapplikationer för kompetensförbättring och affärskritisk programvara och IT-systemutbildning. Genom att lägga till element från spelteknik gör Attensi träningen autentisk, rolig och engagerande – allt för att nå medarbetarnas fulla potential.

Läs mer om Attensi här >

Res med SJ till Miljö- och Kemidagarna!
Gör det bekvämt för dig, ta tåget till och från Göteborg inför Miljö- och Kemidagarna. Vi på EcoOnline värnar om vår miljö och väljer därför alltid i första hand tåget, gör det du också och få 10% rabatt mellan 13-17 maj. Boka här.

Under konferensen kommer 100-150 deltagare från näringsliv och offentlig verksamhet att vara på plats för att diskutera hur hanteringen av kemikalier kan bli säkrare och effektivare. Myndigheter och forskare delar med sig av nyheter inom lagstiftning och senaste forskning inom kemikalier och miljö.

Målgruppen är VD, kvalitetschefer, miljöchefer, miljösamordnare, produktionschefer, skyddsombud, HMS-ansvariga inom privat och offentlig verksamhet.

Återkommande utställare är bl.a. myndigheter, företag inom skyddsutrustning, branschorganisationer samt konsulter inom kemikaliehantering och kemikaliedokumentation.

Detta får ni:

  • Monter under 2 dagar (1 bord/stol/uttag för ström)
  • Kort företagspresentation av er på föreläsningsscenen
  • En deltagare med övernattning i enkelrum på Quality Hotel 11
  • Fika, lunch och trerätters festmiddag med underhållning
  • Infomation om ert företag på vår hemsida och i marknadsmaterial
  • Er företagslogga i våra utskick om Miljö- och Kemidagarna
  • 30% rabatt på deltagaravgiften till era kunder

Pris: 14.495 kr (exkl. moms)
Om ni vill ha fler personer med i montern, kostar det kr. 4.990,- per person (exkl. moms), inkl. övernattning i enkelrum och festmiddag på kvällen.

För mer information eller bokning:
EcoOnline 031-757 81 50 eller info@kemidagarna.se

Nöjda deltagare och utställare:
“En mycket bra spridning på infallsvinklar under samma tema”
“Det bästa med konferensen var att träffa kunniga och intresserade personer som är beslutsfattande”
“Jag är mycket nöjd och ser fram emot att få en inbjudan även nästa år”

SE AGENDAN