Här kan du träffa andra som arbetar med liknande frågor, bli uppdaterade om nya lagar och förordningar och praktiska fall. Forskare, myndigheter och näringsliv ger olika infallsvinklar under samma tema.

Citat från tidigare deltagare
– Intressanta föreläsningar som gav inspiration och idéer. Kändes som en röd tråd över dagarna och föreläsningarna.

– Det är jättebra! Platsen, maten, upplägget och tiderna i schemat är jättebra.

– Jag är mycket nöjd och ser fram emot att få en inbjudan även nästa år.

– Alltid bra program med varierat innehåll, intressanta föreläsare och följer en röd tråd. Dessutom är det nytt varje gång, det är en bedrift.

– Innehållet är intressant oavsett om man använder EcoOnline eller inte.

Kundforum

Är du kund och därmed använder EcoOnlines lösningar är du varmt välkommen att anmäla dig till kundforumet. Uppdateringar kring systemet, tips och trix och möjlighet till diskussion med både andra användare samt personalen på EcoOnline.

Teman under konferensen 

Vi delar alltid in konferensen i olika block där vi fördjupar oss inom olika ämnen. Årets block kommer snart publiceras på här på hemsidan.

EcoOnline Award

Under konferensen delas priset EcoOnline Award ut i syfte att uppmuntra effektiv kemikaliehantering som skapar bra resultat. Missa inte att nominera er eller någon annan verksamhet som bör hyllas.

Trerättersmiddag med underhållning

Vi avslutar första konferensdagen med en trerättersmiddag med underhållning. Kvällen brukar vara väldigt uppskattad när man får lära känna andra deltagare som arbetar med liknande frågor samt ha fantastiskt god mat i de gamla varvslokalerna i Erikbergshallen.

Arrangören

Arrangören EcoOnline vill hjälpa till att göra arbetet enklare och mer effektivt för de som antingen tillverkar, importerar, distribuerar eller hanterar kemikalier. EcoOnline erbjuder verktyg och kunskap för att verksamheter ska kunna uppfylla de lagkrav som finns för kemikaliedokumentation och skapa en bra arbetsmiljö på arbetsplatser.

 

Teman under konferensen 2018

Aktuellt just nu
I princip arbetar alla verksamheter med information varje dag och  det är en svår utmaning att alltid hålla informationen och kunskapen aktuell. Under detta block blir du uppdaterad om den senaste lagstiftningen och andra nyheter inom miljö och kemi.

 Kemiska arbetsmiljörisker
Att hantera och exponeras för kemiska produkter innebär risker. I detta block går igenom vad kemiska arbetsmiljörisker innebär och vad som gäller vid tillsyn. Vi kommer också fördjupa oss inom specifika kemiska abetsmiljörisker så som skärvätskor, svetsrök, allergiframkallande ämnen och hur man ska hantera och lagra brandfarliga och explosiva varor. Du får också ta del av vad som hände när en olycka uppstod och tips på hur man kan arbeta förebyggande för att minska riskerna.

Substitution
För att skydda människa och miljö ska man så långt det är möjligt undvika att sälja eller använda kemiska produkter som kan medföra skada om de kan ersättas med mindre farliga produkter. Under detta block får vi mer kunskap om hur man kan arbeta med substitution och vad man tjänar på att substituera. Vi får också ta del av ett praktiskt fall där en verksamhet delar med sig av sina tankar, arbetssätt och rutiner.

Miljö, klimat och livet
Vi blickar ut i världen och får ta del av vad som händer i skogen och havet. Hur påverkas de av microplaster och läkemedel? Vilka framsteg kan man se och vad har vi för utmaningar? Även klimatfrågan diskuteras och slutligen får vi de kemiska svaren på vad livet består av och hur det kan ha uppstått i jordens tidigaste barndom.

Adress till konferensen
Quality Hotel 11
Maskingatan 11
417 64 Göteborg

 

Du kan läsa mer om konferensens olika delar på respektive sida. Hoppas vi ses!

Håll dig uppdaterad

 

 

 

 

SE AGENDAN