EcoOnline Award instiftades år 2011 och det delas ut i syfte att uppmuntra effektiv kemikaliehantering som skapar bra resultat. EcoOnline Award ska lyfta fram företag som aktivt arbetar förebyggande, gör riskbedömningar och har en strategi för substitution i det internetbaserade kemikalieregistret Eco Archive. Priset består av en vacker glasdroppe.

Nominera din verksamhet till EcoOnline Award 2019

Arbetar ni förebyggande och aktivt med er kemikaliehantering? Då kan du nominera din verksamhet till EcoOnline Award 2018. Skicka in din motivation till info@kemidagarna.se.  Vinnaren presenteras under Miljö och Kemidagarna maj, 2019.

Vinnare 2018

Vinnaren av EcoOnline Award 2018 är Söderenergi AB med motiveringen:

Vinnaren av EcoOnline Award 2018 arbetar för ett hållbart samhälle med uppdraget att minska användningen av fossila bränslen. Miljö- och hållbarhetsfrågor är centrala i verksamheten och man har bl.a. med hjälp av Eco Archive och goda inköpsrutiner tagit kontroll över vilka kemikalier som används i verksamheten. En vinning för både miljö, hälsa och säkerhet. Med en kombination av stort engagemang, samarbete och delat ansvar ute i verksamheten har man skapat förutsättningar för ett lyckat kemikaliearbete.  

Det är med stor glädje vi utser Söderenergi AB till årets vinnare!

Vi på EcoOnline fick äran att dela ut priset till Karri Jokinen (till vänster i bild) och Nicola Pierini  (till höger i bild) , Kemiingenjörer på Söderenergi AB. De har båda bidragit till att skapa förutsättningar för ett lyckat kemikaliearbete och vill uppmuntra andra verksamheter att våga lära av varandra, oavsett vilken bransch man är i.

Verksamheten levererar fjärrvärme och samhällsnytta.

Nyttan med fjärrvärme börjar redan i avfallstrappan. Söderenergi AB minskar behovet av deponier i Europa. När materialåtervinnarna sorterat ut material som återigen kan cirkulera och göra nytta i samhället tar Söderenergi AB hand om resten. De gör energi av avfallet, resurseffektivt och klimatsmart.

Utsläpp i luft och vatten renas. Kemikalier hanteras säkert och man har fasat ut fossil eldningsolja som bränsle för vår värmeproduktion. Tungmetaller och organiska hälso- och miljöfarliga ämnen stoppas från att cirkulera vidare i samhället. Askor och restprodukter hanteras säkert och koncentreras för framtida materialåtervinning.

Klimatbokslutet, gjort av det oberoende konsultföretaget Profu, visar att de genom sin effektiva produktion undvek utsläpp av 1 012 000 ton COför 2017. Söderenergi AB är idag bäst i Sverige inom sin bransch.

De utför en verifierad Miljötjänst som kombinerar lokal, regional och global nytta för producenter, återvinningsföretag, fastighetsägare och fjärrvärmekollektivet. Deras verifiering intygar att de som väljer Söderenergi AB och fjärrvärme bidrar till en hållbar uppvärmning lokalt, globalt och tillsammans.

Tidigare vinnare av EcoOnline Award

2017 års vinnare, Tekniska Verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping säkerställer att alla medarbetare ska få en säkrare och tryggare arbetsplats att gå till. Ett starkt driv och engagemang där man med rutiner och system kopplat till kemikalieregistret Eco Archive arbetar för att minska användingen av miljö- och hälsoskadliga kemikalier i verksamheten.

2016 års vinnare, Ramirent
Ramirent arbetar brett och aktivt med sin kemikaliehantering och dokumentation. De halverade nästan sitt befintliga sortiment när de implementerade EcoArchive och verksamhetsmålet är att arbeta mot ett slimmat sortiment som är bra för hälsan och miljön.

2015 års vinnare, Borås djurpark
Borås Djurpark är ett medvetet företag som alltid har värnat om miljön och strävar efter en hållbar framtid. De ser en effektiv och säker kemikaliehantering som en viktig del i sitt långsiktiga miljöarbete

2014 års vinnare, Mekonomen
Mekonomen arbetar aktivt med olika ledningssystem för att säkerställa sitt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. EcoOnlines system är ett av ledningssystemen för att effektivisera och säkerställa en säker kemikaliehantering.

2013 års vinnare, Unilabs
Unilabs AB arbetar målinriktat och strukturerat med sin kemikaliehantering. De har genomfört en stor mängd riskbedömningar med hjälp av systemet Eco Archive, vilket ger dem en bra översikt över den samlade riskbilden på företaget.

2011 års vinnare, Roxtec
Det allra första EcoOnline Award-priset delades ut 2011 till Håkan Brede på Roxtec.

SE AGENDAN