EcoOnline Award 2018

Miljö- och Kemidagarna är slut för i år. Under konferensen delades det åtråvärda priset EcoOnline Award ut. Nedan ser ni årets vinnare

EcoOnline Award instiftades år 2011 och det delas ut i syfte att uppmuntra effektiv kemikaliehantering som skapar bra resultat. EcoOnline Award ska lyfta fram företag som aktivt arbetar förebyggande, gör riskbedömningar och har en strategi för substitution i det internetbaserade kemikalieregistret Eco Archive. Priset består av en vacker glasdroppe.

Årets vinnare

Vinnaren av EcoOnline Award 2018 är Söderenergi AB med motiveringen:

Vinnaren av EcoOnline Award 2018 arbetar för ett hållbart samhälle med uppdraget att minska användningen av fossila bränslen. Miljö- och hållbarhetsfrågor är centrala i verksamheten och man har bl.a. med hjälp av Eco Archive och goda inköpsrutiner tagit kontroll över vilka kemikalier som används i verksamheten. En vinning för både miljö, hälsa och säkerhet. Med en kombination av stort engagemang, samarbete och delat ansvar ute i verksamheten har man skapat förutsättningar för ett lyckat kemikaliearbete.  

Det är med stor glädje vi utser Söderenergi AB till årets vinnare!

Vi på EcoOnline fick äran att dela ut priset till Karri Jokinen (till vänster i bild) och Nicola Pierini  (till höger i bild) , Kemiingenjörer på Söderenergi AB. De har båda bidragit till att skapa förutsättningar för ett lyckat kemikaliearbete och vill uppmuntra andra verksamheter att våga lära av varandra, oavsett vilken bransch man är i.

Verksamheten levererar fjärrvärme och samhällsnytta.

Nyttan med fjärrvärme börjar redan i avfallstrappan. Söderenergi AB minskar behovet av deponier i Europa. När materialåtervinnarna sorterat ut material som återigen kan cirkulera och göra nytta i samhället tar Söderenergi AB hand om resten. De gör energi av avfallet, resurseffektivt och klimatsmart.

Utsläpp i luft och vatten renas. Kemikalier hanteras säkert och man har fasat ut fossil eldningsolja som bränsle för vår värmeproduktion. Tungmetaller och organiska hälso- och miljöfarliga ämnen stoppas från att cirkulera vidare i samhället. Askor och restprodukter hanteras säkert och koncentreras för framtida materialåtervinning.

Klimatbokslutet, gjort av det oberoende konsultföretaget Profu, visar att de genom sin effektiva produktion undvek utsläpp av 1 012 000 ton COför 2017. Söderenergi AB är idag bäst i Sverige inom sin bransch.

De utför en verifierad Miljötjänst som kombinerar lokal, regional och global nytta för producenter, återvinningsföretag, fastighetsägare och fjärrvärmekollektivet. Deras verifiering intygar att de som väljer Söderenergi AB och fjärrvärme bidrar till en hållbar uppvärmning lokalt, globalt och tillsammans.

 

 

Vill du nominera din verksamhet till EcoOnline Award 2018? Emaila din motivering till: info.se@ecoonline.com

TILL NYHETSARKIV