Digitalisera för en bättre miljö

Tina Ringenson är doktorand vid avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Tina forskar om hur digitalisering kan underlätta minskad miljöpåverkan från framför allt städer och urbana livsstilar.

”Den smarta staden” och dess hållbarhetsfördelar som den ska medföra talas det ofta om. Samtidigt råder det delade meningar om vad den där smartheten egentligen är. Många är med rätta förvirrade eller skeptiska.

Föreläsningen kommer ge dig insikt i hur du kan utnyttja digitaliseringen som en del i arbetet för att nå dina miljömål. Tina kommer både visa vilka möjligheter digitaliseringen ger dig och även visa vilka risker du ska undvika.

TILL NYHETSARKIV