Arbetsmiljöverket och Kemikalieinspektionen på scen

Kemikalieinspektionen återkommer till Miljö- och Kemidagarna och nu kommer även Arbetsmiljöverket vara på plats.

Under Arbetsmiljöverkets föreläsning kommer de berätta om kemiska riskkällor och senaste nytt. De kommer berätta vad begreppet «kemiska riskkällor» innebär och de krav som ställs på verksamheter. De kommer även prata om exponeringsscenarier och vad du som mottagare ska tänka på. Kemikalieinspektionen kommer precis som tidigare år att berätta vad som är aktuellt hos dem just nu. Utnyttja tillfället att förbättra dina kunskaper och ställa de frågor du önskar när båda myndigheterna är på plats.

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. De tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler.

Kemikalieinspektionen får varje år anvisningar från regeringen anvisningar med det kommande årets verksamhetsmål och uppdrag. De ger företag, inspektörer och konsumenter vägledning kring kemikalielagstiftning, kemikalier och olika projekt som t.ex. giftfri miljö som är 16 miljökvalitetsmål.

Mer information om föreläsningarna kommer under våren.

Klicka här för att se agendan

TILL NYHETSARKIV