Gustaf Zettergren, Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens arbete med Agenda 2030