Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska

Bedömning av luftkvalitén utifrån HGV – när räcker det med en bedömning och när måste man göra mätning?