Veronica Berntsson, Göteborgs kommun

Kommunen som driver miljöprojektet Ansvarsfull kemikalieanvändning

Veronica Berntsson som är utvecklingsledare på Miljö SDF Västra Hisingen föreläser om hur kommunen driver miljöprojektet Ansvarsfull kemikalieanvändning. Få praktiska tips och inspiration av hur staden arbetar internt med miljömålet Giftfri miljö.

TILL PROGRAMMET