Karin Staaf, Arbetsmiljöverket

Hur kan man förebygga kemiska arbetsmiljörisker?