Bengt Sjögren, Karolinska Institutet

Hälsoeffekter av luftföroreningar bildade vid svetsning