Thomas Backhaus, Göteborgs Universitet

Forskare identifierar de mest angelägna forskningsfrågorna som kemikalier i miljön utgör

Forskaren Thomas Backhaus kommer ge en översikt över de centrala aktuella frågorna kring de 22 viktigaste forskningsfrågorna som måste besvaras för att fylla de mest brådskande kunskapsbristerna under det kommande årtiondet.

– Detta innefattar de kemikalier vi bör vara mest bekymrade över, vilka platser runt om i världen som står i händelsernas centrum för kemiska föroreningar, samt hur vi kan ta fram metoder för att skydda biologisk mångfald och ekosystem, och, avslutningsvis hur vi kan välja de bästa åtgärderna för att lindra”, menar professor Thomas Backhaus en av upphovsmännen bakom undersökningen vid institutionen för biologi och miljövetenskap och ledare för universitetets Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning.

TILL PROGRAMMET