Ladda ner programmet till Miljö- och Kemidagarna här

Varje år fördjupar vi oss inom några ämnen. Under 2019 fördjupar vi oss inom:

Verktyg för en säker arbetsplats

Förbättra ditt dagliga arbete med hjälp av verktyg och praktiska exempel. Du får tips både inom specifika ämnen som mätningar och även en inblick i hur andra verksamheter gör för att nå sina mål.

 • Forskare identifierar de mest angelägna forskningsfrågorna som kemikalier i miljön utgör, Thomas Backhaus Göteborgs Universitet.
  Under föreläsningen kommer du få veta vilka kemikalier som vi bör vara mest bekymrade över, vilka platser runt om i världen som står i händelsernas centrum för kemiska föroreningar, samt hur vi kan ta fram metoder för att skydda biologisk mångfald och ekosystem, och, avslutningsvis hur vi kan välja de bästa åtgärderna för att lindra.
 • Bedömning av luftkvalitén utifrån hygieniska gränsvärden, Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska.
  När räcker det med en bedömning och när måste man göra mätning? Få svaren under denna föreläsning.

Regelverk och aktuellt

I detta block får du tillgång till senaste nytt från myndigheter. Vi fördjupar oss även inom juridiken, substitution och hur verksamheter kan uppmuntra till effektiv kemikaliehantering som skapar bra resultat.

 • Digitalisera för en bättre miljö, Tina Ringenson Hållbarhetsforskare KTH.
  Tina Ringenson föreläser om hur digitaliseringen kan bidra till ett hållbart samhälle. Hon presenterar en praktisk guide för dig som jobbar inom näringsliv och kommun.
 • Aktuellt från Kemikalieinspektionen, kemikalieinspektionen
  Håll dig uppdaterad på senaste nytt från Kemikalieinspektionen. Mer specifikt information om föreläsningen kommer under våren 2019
 • Kommunen som driver miljöprojektet Ansvarsfull kemikalieanvändning, Veronica Berntsson, Göteborgs kommun.
  Veronica Berntsson som är utvecklingsledare på Miljö SDF Västra Hisingen ger dig praktiska tips och inspiration av hur staden arbetar internt med miljömålet Giftfri miljö.

Skapa verklighet av möjligheter

Här får du hjälp att gå från tanke till handling. Vi fördjupar oss inom arbetsmetoder som belönar positiva handlingar. Inspirerande förebilder delar med sig av utmaningar som du kan ta med dig både för att göra skillnad inom din verksamhet och som privatperson.

 • Nudging – ett verktyg för hållbara val, Katharina Paoli ordförande i A Win Win World och initiativtagare till nätverket Nudging Sweden.
  Nudging har under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat som en effektiv metod för att främja beteendeförändring och guida människor i olika valsituationer.

Moderator, Gudrun Bremle RISE Substitutionscentrum. Gudrun som leder Substitutionscentrumet kommer vara moderator under hela konferensen.

Håll dig uppdaterad och se när vi presenterar våra nya talare genom att följa oss här:

Facebook

LinkedIn

Nyheter